Om

Foreningen Ups & Downs Hordaland ble stiftet i januar 1996. Bare noen måneder senere var vi femti medlemmer fordelt over hele Hordaland, og når dette skrives er vi passert hundre. Det sier noe om behovet. Vårt mål er å være et forum for foreldre og barn når det gjelder utveksling av informasjon, pluss et sosialt treffsted.

En familie som får et funksjonshemmet barn har mange spørsmål, og svarene finnes ofte hos andre i samme situasjon. Kontakten mellom familier har vist seg å gi en støtte og varme som ingen offentlig etat kan gi. Ups&Downs legger stor vekt på dette sosiale fellesskapet. Vi arrangerer sommerfest, høsttreff, helgeseminar, turer, juletrefester og annet for barn, søsken og foreldre.

Les mer om våre faste aktiviteter

Etter hvert som barna blir større er det fint at de kan blir kjent med hverandre. De vil noen ganger oppleve at de ikke strekker til sammen med andre barn, og da kan det være godt med bestevenner som de alltid føler seg på bølgelengde med.

Det skjer en naturlig utvekslingen av erfaringer og kunnskap når foreldre møtes. Denne kontakten er svært nyttig, og Ups & Downs legger til rette for kontakt mellom familiene ved sosiale arrange- menter, møter og utsendelse av medlemslister. På møtene tar vi opp ulike tema, inviterer fagfolk og har diskusjoner.

Ups&Downs ønsker også å bidra til å endre gammeldagse holdninger om Downs syndrom i samfunnet ved å rette informasjon om våre barn utover.

Organisering
Ups & Downs Hordaland har i dag vel 100 medlemmer og drives av et styre som velges av Årsmøtet.