Randi Ødegaard

Randi
Randi Ødegaard, fra Bergen, samboer og mor til Brynjar (født 2012) og Magnus (født 2015).

Magnus har trisomi 21, noe som ingen hadde sett noe tegn til gjennom svangerskapet. Den første tiden føltes derfor som en god blanding av unntakstilstand og lykkerus. Bekymring for hva fremtiden kom til å bringe nå som vi var blitt en «annerledes» familie, og glede over den nydelige lille gutten vi skulle få lov til å bli kjent med. Nå, tre mnd senere, føles familiesituasjonen vår godt håndterbar og udramatisk, i hvert fall sett i forhold til tankene som kvernet rett etter fødselen. Alle reaksjoner fra venner og bekjente, familie, helsepersonell og vilt fremmede har utelukkende vært positive og støttende.

At det ligger utfordringer både av det forventede og uforventede slaget foran oss er det nok liten tvil om, men det er en helt grei pris å betale for å få ha den fine, friske, sjarmerende Magnus i livene våre.