Ove Karlson

Ove
Jeg er gift med Elisa Kolle og har fire barn. Gustav (født i 2013 og yngst av mine) er mitt alibi for å være med her. Vi bor i Fusa og setter pris på å ta turen til Fysak for hyggelig samvær med store og små.

E-post: ove.karlson@gmail.com
Mobil: 90 97 51 64