Janne Maria Øksnes (leder)

Vi har tre barn, Lars på 21, Leah på 4 og Hannah med trisomi 21 på 3 år. Vi visst ikke at Hannah hadde Downs syndrom, tross flere ultralyder under svangerskapet. Hannah har ingen tilleggsdiagnoser  eller sykdommer.

Hun er en liten jente som fungerer godt sammen med søsteren og andre barn. Hun begynte fulltid i barnehage når hun var 11 mnd,med støttepedagog og bruker Ask ( tegn til tale ) , foreløpig har hun bare noen få ord, men er god på å kommunisere med tegn, mimikk og lyder , så vi trenger ikke lure på hva hun vil.

Hun begynte å gå når hun var 3 år og 2 mnd ( da har hun fått ekstra oppfølging av fysioterapeut hele tiden, hun er moderat hypoton )

Som alle andre barn så er hun helt unik og har sin egen personlighet. Ønsker dere å besøke oss, så er dere hjertlig velkommen.

Email : info@upsanddownshordaland  TLf : 47075044