Lokale organisasjoner

Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU) Kvinneklinikken (KK) Barne- og ungdomsklinikken Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Hjelpemiddelsentralen Statped Vest

Andre Ups & Downs foreninger

  I Norge finnes det mange lokale Ups & Downs foreninger. Her er noen av de mest aktive: Ups & Downs Bærum Ups & Downs Romerike Ups & Downs Hedmark Ups & Downs Nordland Ups & Downs Oslo Ups & Downs Rogaland Ups & Downs Sør Trøndelag Ups & Downs Telemark Ups & Downs Vestfold Ups & Downs Østfold Finner ikke du din lokale Ups & Downs forening her kan du sende en mail til info@upsanddownshordaland.no med link til hjemmesiden deres og vi vil oppdatere listen.