Ask og Milla says

Barn med D.S har ofte forsinket språkutvikling og utvikler ofte ikke samme språklige kompetanse som andre barn. Ett verktøy som da er viktig gi barnet er tegn til tale. I dag er det i alle hovedsak to verktøy, ASK og Milla Says som hjelper oss med dette. Begge er plattformer som samler og formidler tegn til nettverket rundt barnet.

 

Noen av oss bruker ASK andre bruker Milla Says. Vi legger her to linker som informerer og viser mer hva forskjellene og likhetene er. Ulike brukere, ulike behov. Begge verktøyene søkes på via Nav. Og vi arbeider for at begge skal være reelle valg for brukerene.  Våre barn har rett på en IOP som tilrettelegger for at ett av disse verktøyene blir brukt, så ta kontakt med spespedteamet rundt deres barn og be om informasjon og hjelp til søknad. Har dere ytterligere spørsmål så ta kontakt direkte med tilbydere.

 

MILLASAYS

Milla Says tilbyr en digital plattform for bedre kommunikasjon for barn, unge og voksne som kommuniserer med Tegn Til Tale / Norsk med Tegnstøtte.

Dette tilbyr vi i form av 3 tjenester / apper som kommuniserer sammen for at bruker skal få best mulig kommunikasjon

Milla Says Kommunikasjonspakke

Hovedpakken inneholder 2 produkt (Sharing og Communicator by Milla Says). Søkes om via NAV Hjelpemiddelsentralen.

Film: Hva må med når du søker NAV: https://www.youtube.com/watch?v=c6c1izndn3E&t=51s

I Sharing by Milla Says er det de som er rundt tegnbruker jobber godt sammen i et språkmiljø for å forstå bruker sine tegn og hvordan bruker gjør tegnene. Dette gjør de ved å opprette et digitalt språkmiljø/ nettverk rundt bruker, hvor alle medlemmene i nettverket har ulike roller. Noen administrerer og legger inn nye tegn, andre skal bare ha tilgang til bruker sine tegn. Det kan være ubegrenset med medlemmer i et nettverk og det er kun de som er invitert i nettverket som får tilgang til bruker sine tegn. Du kan selv velge hvor mange som skal være administratorer og legge til tegn.

I vår Sharing er det ingen gjeste-passord, men full og konstant tilgang til bruker sitt nettverk med egen personlige profil. Vi har fokus på personvernet og GDPR. Medlemmer kan inviteres eller fjernes etter behov. Dette styres gjerne av foreldrene som ofte blir eier av nettverket.

-Film: Milla Says vs Mine tegn: https://www.youtube.com/watch?v=EUq2RP6-Sbc&t=3006s

I Communicator by Milla Says er bruker sin egen tjeneste som tegnbruker har installert på egen iPad, som tegnbruker har med seg overalt.

Inne på tegnbruker sin iPad med sin Communicator by Milla Says, ligger alle personlige tegn som nettverket har bygd/ tilpasset fra sin tilgang i sin app Sharing by Milla Says.

Nå tegnbruker er ute og ikke blir forstått på sitt tegn, har det med seg sin iPad med Communicator by Milla Says, slik at tegnbruker selv skal kunne navigere seg ved 2 klikk til det tegnet en forsøker å formidle.

Dette produktet er helt unikt nasjonalt og internasjonalt for de som bruker tegn til tale. Dette gir de mer selvstendighet og de har alltid med seg sine tegn over alt.

– Film: Se hvordan Milla jobber med Mamma med Kommunikasjons-pakken for å bli bedre på tegn til tale. https://www.youtube.com/watch?v=pVcbdAP8XEg

Sharing by Milla Says

Dette produktet/ tjenesten er for at nettverket rundt en tegnbruker skal bygge et digitalt språkmiljø slik at flest mulig rundt tegnbruker til en hver tid vet hvilket tegn bruker gjør og gjerne hvordan.

 • Kan lastes ned som app iOS / Android og du har også samme tilgang på PC/Mac via webappen
 • Ubegrenset antall medlemmer kan være med i dette lukkede digitale nettverket
 • Ingen gjeste-passord, alle som blir medlem oppretter personlig og sikker profil for å logge inn i nettverket
 • Den som oppretter bestemmer hvem og hvor mange som skal være administrator og være med å legge inn tegn
 • Primær-målet er å legge inn tegn av noen bruker kjenner, og / eller bruker selv gjøre tegnet
 • Du knytter bilde/ symbol eller PCS til tegnfilmen. Hensikten med at du kobler bilde/ symbol til tegnfilmen er at bruker som ofte ikke kan lese godt nok, lett skal finne tegnfilmen selv.
 • I tillegg til å bygge tegnbruker sitt tegnforåd, har du mulighet til å opprette lukede kontakt/ dialog-grupper for deling av hverdagen/ læring/ aktiviteter rundt bruker. Her kan du dele tekst, bilder og film.

Nå kan du kaste notatboken mellom hjem og barnehage/ skole.

 • Hver gang et tegn legges inn i tegnbruker sitt nettverk, får ALLE medlemmer en push-varsling om at « XXX tegn er lagt inn av XXX». Dette gir en større bevissthet og aktivitet for alle i nettverket.

– Film: Se hvordan bruke Sharing by Milla Says https://www.youtube.com/watch?v=V-6R24Bkpzg&t=20s

Communicator by Milla Says

Dette er tegnbruker sin egen tjeneste i form av en app på egen iPad. Den er koblet til tegnbruker sitt nettverk i Sharing by Milla Says.

Det innebærer at hver gang mor/ far eller spesialpedagog/ lærer eller andre legger til nytt tegn i Sharing, blir det synkronisert over til tegnbruker sin egen kommunikasjonsenhet, Communicator by Milla Says.
Det er grunnen til at når de rundt legger til nytt tegn, eller redigerer et eksisterende tegn. Så skal de legge det i en kategori og de må knytte et bilde eller PCS symbol til tegnet. Slik at tegnbruker selv kan finne tegnet i sin Communicator by Milla Says.

 • Inneholder alle tegn som tegnbruker kan eller jobber med
 • Navigeres med via bilder/ symboler til selve tegnfilmen ( to klikk)
 • Ved overføring av nye tegn må bruker sin enhet være tilkoblet internett. Til daglig fungerer den uten å være koblet til internett. Dette gjør at Communicator by MS kan brukes over alt.

– Film: Se Milla trener på å bli selvstendig med sin egen Communicator by Milla Says https://www.youtube.com/watch?v=eRXcWimFY6c

SayWhat by Milla Says

Denne tjenesten er også koblet til tegnbruker sin nettverk-tjeneste Sharing by Milla Says. SayWhat by Milla Says er et digital pedagogisk læringsspill for de som vil spille seg til læring av tegnbruker sine egne tegn.

De som er i et Sharing-nettverk til en tegnbruker kan laste ned appen SayWhat og spille bare med tegnene som tegnbruker kan/ jobber med, ikke tilfeldige tegn.

 • Lastes ned på iOS/ Android
 • Knytte SayWhat appen til ditt Sharing-nettverk og overføre tegn
 • Spille ved at du får opp tegnfim og tre bildeforslag og skal finne ut hva som er rett

Passer veldig godt for:

 • Familien til tegnbruker
 • Tegnbruker selv
 • Venner av familien/ tegnbruker
 • Lærer, spesialpedagog og andre i barnehage, skole eller institusjon

Film: Se hvordan Milla leker seg til bedre kommunikasjon med Tegn Til Tale med SayWhat by Milla Says https://www.youtube.com/watch?v=DzHdudVBxHg

Vi holder kurs og veiledning for alle som vil:

– Lære mer om bruken av Milla Says

– Vurderer å søke NAV om å få produktpakken

– Komme i gang med produktet de har fått av NAV

Kontakt:

Hilde-Sofie Mord

ASK og Milla Says veileder/ kursholder

hilde.sofie@millasays.com

Hilsen

Aleksander Helmersberg

Founder – Milla Says AS

T: +47 40 82 66 24

Millasays.com I Facebook I Linkedin

 

Kommunikasjon. Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød.

https://www.statped.no/ask/