Innkalling til årsmøte, søndag 8. mars 2020 kl. 13.00.

Årsmøte-bilde

Velkommen til årsmøte, søndag 8. mars kl. 13.00.

Til årsmøtet søndag 8. mars kl. 13.00 legges det frem følgende dokumenter:

Årsmelding 2019
Revidert årsregnskap 2019
Revisjonsberetning (utkast)
Budsjett 2020
Egen prosjekt presentasjon «Barnas hest» pga ekstraordinær kostnadsramme.
Kontingenter 2020
Valg 2020

Innmeldte saker:
Medlemmer som ikke har betalt i 2 år strykes fra medlemslisten
Evt. andre saker som medlemmer ønsker behandlet. Frist: Søndag 1. mars. (info@upsanddownshordaland.no)

Vel møt til årsmøte søndag 8. mars kl. 13.00.
Sted: Lærings og mestringssenteret
Ulriksdal helsepark, 4. etg, Ulriksdal 2, 5021 Bergen