Fysioterapi i gruppe for små barn med Downs syndrom

Barnas Fysioterapisenter har tre treningsgrupper for barn med Downs syndrom. Gruppetreningene er ledet av  en fysioterapeut.  De tre gruppene er inndelt etter alder. For tiden er det ledige plasser i treningsgruppen for de yngste, som er barn mellom 4-7år.

Gruppetrening for barn med Downs syndrom i alder 4-7 år
Sted: Barnas Fysioterapisenter, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen
Når: Fredager klokken 11.00-12.00
Gruppetreningen ledes av en fysioterapeut.

Fokusområder for gruppetreningen:

  • Bevegelsesglede
  • Balansetrening
  • Spensttrening
  • Lekbasert styrketrening for mage, rygg og nakke
  • Sosiale ferdigheter

Vi har god erfaring med gruppetrening for denne gruppen barn gjennom flere år.
Vi har ennå noen ledige plasser for denne høsten!

Ta kontakt på telefon: 55 32 05 10 om du ønsker mer informasjon eller har ett barn som dette kunne passe for.

Med vennlig hilsen
image001