Sommerskole i Karlstadmodellen

Skjermbilde 2017-05-29 kl. 09.30.19

Styret i IAKM Norge ønsker å informere om årets «Sommerskole i Karlstadmodellen» som skal arrangeres i Bærum den 7. – 10. august.

Karlstadmodellen har et verdigrunnlag som er tuftet på grunnleggende menneskerettigheter- alles rett til å få lære, utvikle og bruke språket, – og til å leve et selvstendig og meningsfylt liv på lik linje med andre samfunnsborgere. Karlstadmodellen vektlegger pedagogiske prinsipper som struktur, kontinuitet og tydeliggjøring.

For mer informasjon IAKM se deres hjemmeside: www.iakmnorge.no og deres egen presentasjon av årets sommerskole: Sommerskole i Karlstadmodellen 2017