Halvar, en glad skolegutt

Halvar er 7 år og går i 2. klasse. Han trives veldig godt på skolen. Her vil vi fortelle litt om hvordan vi forberedte oss til skolestart og om hvordan det går med Halvar på skolen.

Barnehagetiden
Årene i barnehagen var fine og trygge. Det var det inngjerdet område, god voksenkontakt, lek hele dagen og mange lekekamerater å velge mellom. Halvar søkte seg ofte til de barna som var ett eller to år yngre enn ham. Som alle foreldre var vi spente på overgangen fra barnehage til skole, for hvordan skulle det gå med Halvar på en stor skole, med mange flere barn, ingen inngjerdede områder og mye stillesitting inne i klasserommet?

Utsatt skolestart
Mange foreldre til barn med Down syndrom spør seg om hvorvidt de skal la barnet starte på skolen til vanlig tid, eller om de skal søke om utsatt skolestart. Vi hadde noen diskusjoner omkring dette, men valgte til slutt å la Halvar begynne på skolen til vanlig tid. Grunnen var at da ville Halvar begynne på skolen samtidig med et annet barn med Down syndrom. Vi har ikke angret på denne avgjørelsen. Han er en gutt som liker å ha system og struktur på ting, så skolen med sine daglige rutiner passer bra for ham. Vi ser og at han har mye igjen fra det faglige på skolen, og har lært en god del innen både regning og lesing. Halvar har trivdes på skolen fra første stund.

Spesialskole kontra vanlig skole
En annen ting vi diskuterte før skolestart var om Halvar skulle begynne på spesialskole, i en spesial-klasse eller på den lokale skolen. Vi valgte nærskolen, for da kunne Halvar gå i klasse med barn som han kjente fra barnehagen. I tillegg vil han etter hvert kjenne mange barn og voksne i lokalsamfunnet, noe han kan ha mye igjen for senere. Vi håper også at ved å gå på vanlig skole vil Halvar lære av, samt bli stimulert av sine medelever. På den andre siden, vil en spesialskole kunne ha flere ressurser og bredere erfaring med elever med spesielle behov.

Forberedelse til skolestart
Hvor tidlig skal man ta kontakt med skolen? Vi hørte og leste om foreldre som tok kontakt med skolen to år for skolestart. Vi valgte å vente til ett år før skolestart og tok da kontakt med rektor og fikk et møte med henne. I vårt tilfelle var det tidlig nok, for det skjedde ikke så mye før det siste halvåret før skolestart. I løpet av det siste året i barnehagen var skolen med på to ansvarsgruppemøter i barnehagen, slik ble erfaringen fra barnehagen overført til skolen. Halvar var også jevnlig på besøk til skolen i løpet av det siste året i barnehagen. På denne måten ble han kjent med skolen og uteområdene der, og det gjorde nok at overgangen gikk greit og at han fant seg raskt til rette. Vi har også følt at skolen har tatt vel imot ham, og gjort tilpasninger og forberedelser for at alt skal gå bra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tilrettelagt undervisning
Halvar har undervisning ca. en time hver dag sammen med spesialpedagog. Resten av skoledagen er Halvar sammen med klassen. Der har han med seg en assistent og får tilpasset skolearbeidet. Halvar har stor glede av å være sammen med de andre barna inne i klasserommet, og vil gjerne gjøre det samme som de andre.

På skolen har Halvar en dagtavle, der alt han skal igjennom i løpet av dagen settes opp som en rekke med små lapper. Disse tar han så av etter hvert som oppgavene er utført.

Halvar får lekser tilpasset sitt nivå, og leksene gjør han med glede, så lenge han får bestemme selv når han skal gjøre dem.

Venner
Å finne likesinnede venner kan være en utfordring for barn med Down syndrom når man velger vanlig skole. Halvar leker sammen med de andre barna i klassen, men vi ser at han ikke alltid henger med, og forskjellen mellom han og de andre barna øker med årene. Men Halvar er heldig, da han har en venn i parallellklassen, som også har Down syndrom. De er veldig gode venner, og leker mye sammen i friminuttene og på SFO.

Anne Kristine og Pål Tore

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.