Hjem

Den kontakten mellom familier som Ups & Downs representerer har vist seg å gi en støtte og varme som ingen offentlig etat kan gi. Vi legger derfor stor vekt på å legge til rette for sosiale fellesskapet ved sommerfester, høsttreff, helgeseminar, turer, juletrefester og annet for barn, søsken og foreldre. Ta gjerne kontakt med oss om dere ønsker å besøke en familie og utveklse erfaringer eller bare bli kjent. Vi er flere besøksfamilier.

Etter hvert som barna blir større er det fint at de kan blir kjent med hverandre. De vil noen ganger oppleve at de ikke strekker til sammen med andre barn, og da kan det være godt med bestevenner som de alltid føler seg på bølgelengde med.

Det skjer også en naturlig utvekslingen av erfaringer og kunnskap når foreldre møtes.
Denne kontakten er svært nyttig, og Ups&Downs legger til rette for kontakt mellom familiene ved sosiale arrangementer, møter og utsendelse av medlemslister. På møtene tar vi opp ulike tema, inviterer fagfolk og har diskusjoner.

Ups And Downs' logo med blomst og tekst
Forening for familier som har barn med Downs Syndrom i Hordaland

 

 

Fjordkraft_orange-bunn_rgb

Takk til Fjordkraft for støtte i 2019!